Op zoek naar de kracht in jezelf

De zoektocht naar jezelf begint bij je geboorte. In onze eerste levensjaren zijn we sterk verbonden met onze ouders. Vanaf een jaar of 6, 7 gaan we ontdekken wie we zelf zijn. We ontdekken waar we goed in zijn en ons wordt op allerlei manieren verteld waar we minder goed in zijn. Veel dingen doen we vervolgens niet meer omdat deze zaken door onze ouders of door de maatschappij zijn afgewezen. We raken hierdoor steeds verder van ons zelf verwijderd. We raken verwijderd van wie we echt zijn.

GA opzoek naar wie je echt bent. Ga opzoek naar jouw passie en jouw kwaliteiten. Want alleen als je kunt leven naar wat je hart je ingeeft, kun je ervaren wat echt gelukkig maakt. Pas als je zelf gelukkig bent kun je de mensen om je heen gelukkig maken en heb je het gevoel dat je, je leven ten volle leeft.

Op zoek naar je passie, je essentie

De elementen samen zorgen voor heelheid, een volkomen tevredenheid met wie we zijn, weergegeven in een cirkel op deze afbeelding.

GA zoeken naar het element wat jouw voorkeur heeft. Vuur, Lucht, Water en Aarde. Basiselementen van moeder aarde. De vier elementen die we allemaal in meer of mindere mate als kwaliteiten in ons hebben. Ieder element zorgt voor een specifieke manier van waarnemen van de wereld om ons heen. Ga onderzoeken hoe jij deze elementen inzet en wat je kunt doen om deze elementen bewust te gaan gebruiken. 

 

De specifieke energie in onszelf

In deze fases kennen we ieder afzonderlijk, onze eigen leerprocessen. Deze processen zijn afhankelijk van ons waarnemingsvermogen. Niet iedereen kijkt op dezelfde manier naar een situatie, niet iedereen ziet hetzelfde als er iets gebeurt. Dit is namelijk afhankelijk van hoe we waarnemen, wie we zijn, hoe we in het leven staan, wat we hebben meegemaakt. Onze ontwikkeling op het moment bepaalt op welke manier we op iets reageren en op welke manier we met iets omgaan.

Ingewikkeld, ja, want we doen allemaal vreselijk ons best om er iets van te maken. Ja, want we doen allemaal vreselijk ons best een goede partner te zijn, een goede moeder/vader, een goede werkgever of werknemer. Toch denken we allemaal van tijd tot tijd wat zou het fijn als iemand mij gewoon een gebruiksaanwijzing zou geven. Een oude wijsheid “Van het concert des levens heeft niemand een program”.

Toch heeft het AL (AL= goddelijke zonder religie) ons niet voor niets en zonder iets, dit leven gegeven. Wij hebben namelijk allemaal een geboortehoroscoop meegekregen. Deze horoscoop kan ons veel over ons zelf vertellen. Hoe we de wereld waarnemen, hoe we met ons zelf omgaan, met onze bezittingen, hoe we communiceren, waar we vandaan komen, hoe we met onze kinderen omgaan, hoe we in ons werk gedragen, in onze relatie, etc…

De werking van een horoscoop is eigenlijk niets anders dan een natuurwetenschappelijk proces. Heel simplistisch uitgelegd. We hebben allemaal op school geleerd dat we bestaan uit moleculen en dat deze moleculen, met behulp van de zwaartekracht van de aarde en het magnetisch veld van de maan, bij elkaar worden gehouden.  Wat ons ook is verteld, is dat alle andere planeten ook bestaan uit energieën. Zo straalt iedere planeet zijn eigen specifieke energie naar ons uit. Mooie voorbeelden hiervan zijn Venus, zij straalt vrouwelijkheid en liefde uit. Mars, hij straalt mannelijke energie en doelgerichtheid uit. We staan op deze manier onder invloed van 10 planeten en 2 lichten en nog een aantal schaduwpunten als we geboren worden. Deze punten vormen samen je horoscoop. Jouw gebruiksaanwijzing.

Met vriendelijke groet,

Anja Boom