Heelheid in wie we zijn.

Vuur, ontwikkeling; aarde, structuur; water, voelen van onderstromen sferen; lucht, denken, feiten verzamelen en analyseren.

Cirkel van heelheid

Je kernkwaliteit.

In deze cirkel zie je de vierelementen. Cirkel van heelheid. Vuur, lucht, aarde en water. Ons zonneteken, dit is het teken waar je in geboren wordt, staat in een van deze vier elementen. Als je niet weet in welk element jouw geboorte teken staat klik dan op deze link Duiding sterrenbeeld en zoek het voor jezelf, je partner of kinderen even op. Bij de meeste mensen is het zo dat ze onbewust het element gebruiken waarin ze geboren zijn. We hebben natuurlijk wel alle elementen in ons. Maar als we naar onze omgeving kijken dan doen we dit meestal bij voorkeur met het element waarin je geboren bent.

Waar staan deze elementen in de kern voor?

Het element vuur, kijkt naar de wereld waarin hij zelf centraal staat, wil graag dingen, staat graag in de belangstelling is doel gericht en wil zich ontwikkelen. Aarde, kijkt naar de wereld met de 6 zintuigen, houdt van de natuur en wil vanuit de basis zaken opbouwen, is vasthoudend, vindt gezondheid, reinheid erg belangrijk en wil zaken graag structureren. Water, neemt de wereld waar in energieën, sferen. Bij het water element spelen emoties een belangrijke rol, men voelt onderstromen en sferen, van zichzelf maar ook van hun omgeving, familie, werk en wereld. Het is moeilijk om deze zaken uit elkaar te houden. Ze willen, deze vaak onuitgesproken zaken graag oplossen, veelal ondanks en ten koste van zichzelf. Lucht, neemt zijn omgeving objectief waar, door feiten te verzamelen, dit zijn de denkers, ze kunnen meestal luchtig communiceren, ze houden van analyseren, vergelijken om zo tot een objectieve waarneming te komen.

Als ik mezelf neem. Ik ben geboren in het teken vissen dus mijn voorkeur en manier van waarnemen gaat uit naar het element water. Dit betekent niet dat de andere elementen geen rol spelen in mijn persoonlijkheid. Het betekent alleen dat ik als persoon bij voorkeur gebruik maakt van het element water. In het kort betekent dit dat ik sferen, emoties, energieën en onderstromen waarneem. Ik neem dus eigenlijk iets waar wat niet te zien is en in veel gevallen weet ik moeilijk te onderscheiden of het geen wat ik voel van mij is of van de ander of anderen. Dit betekent dat als ik een verdrietige film zit te kijken, zelf intens verdrietig word. Omdat ik me zonder dat ik me dit eerder bewust was verplaats in de ander en voor hem voel. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen met een film, maar ook binnen een gezin, of familie of werkomgeving waar ik in ben. Het is dan ook voor een persoon geboren in dit element erg belangrijk dat hij dit weet, het zich bewust wordt. Dit draagt bij aan een stukje heelheid van de persoonlijkheid van de persoon.

Werking

De elementen die naast het element water zitten, vuur en aarde zijn mijn hulp elementen en het element tegenover het teken water lucht is een element waarvan ik de kwaliteiten niet makkelijk kan gebruiken. Ik kan dat doen door het element vuur of aarde in te zetten of ik kan dit element alleen bereiken als mijn onbewuste het over neemt bijvoorbeeld onder zware spanning of als ik in een niet actieve toestand ben bijvoorbeeld 's-avonds op de bank. In mijn geval ga ik dan denken, analyseren, feiten verzamelen.

Hoe voel ik me als ik gebruik maak van het hulpelement aarde? Ik kan dit vrij eenvoudig inzetten het is immers een van mijn hulpelementen. En ik weet dat dit voor mij de enigste manier is om mijn werk te doen. Mijn werk bestaat toch voor een groot deel uit feiten verzamelen en analyseren. Ik ervaar ook dat als ik mezelf heel veel structuur geef me dit heel gemakkelijk afgaat. Maar ik voel tegelijkertijd dat het me ook als het ware gevangen houdt, omdat ik als gevoelsmens eigenlijk het liefst op dingen reageer die toevallig in onderstromen langs komen en ik dan toch graag de creativiteit van het vuur element inzet om tot ontwikkeling te komen.

Menu