Steenbok

De steenbok is geboren in het element aarde.

Het is een vrouwelijke energie, vandaar dat deze duiding in de vrouwelijke vorm staat geschreven. Ze neemt de wereld waar met behulp van haar zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Ze is heel gestructureerd en georganiseerd en een uitstekende vormgever.

De steenbok is gericht op de maatschappij, op een hogere vorm van leiderschap. Ze kan goed managen en overziet zaken en kan er vervolgens gestructureerd vorm aangeven, ze is hierbij opvallend vindingrijk.

Ze is ambitieus, ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en legt haarzelf en anderen hierbij normen en waarden op. Ze kan heel goed zelfstandig werken ze moet er dan wel voor zorgen dat er voldoende afstemming plaatsvindt met haar omgeving.

Ze is een leider, een voorbeeld, ze is erg ambitieus, ze werkt hiervoor zelf heel erg hard en is streng voor haarzelf en anderen omdat ze het heel belangrijkrijk vindt dat er iets bereikt wordt op maatschappelijk niveau. Hiermee loopt ze het risico zich te isoleren omdat ze van haar omgeving dezelfde hoge standaard verwacht.

Een valkuil voor de steenbok is dat ze de behoeftes van haar familie en haar gezin niet altijd ziet en daarbij ook haar eigen emotionele behoeftes uit het oog verliest. Ze reiken naar haar en naar haar emotionele zorg maar dit lijkt aan haar voorbij te gaan. Dit doet ze niet uit onwil maar door het hogere doel verliest ze soms de menselijke empathie uit het oog.

Voor een steenbok is het tonen van emoties en zorg bijna een vorm van zwakte maar als ze dit durft te tonen en te leven dan pas wordt haar kracht en haar leiderschap een voorbeeld voor de mensen om haar heen.

Ieder zonneteken staat ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

 

Saturnus

De steenbok wordt geleid door de energie die Saturnus uitstraalt.

Zijn Latijnse naam werd in de oudheid verklaard vanuit satus (= gezaaid, cf. sator = zaaier), van serĕre (zaaien), en ook vanuit saturare (= verzadigen), maar deze etymologie is niet zonder problemen. Saturnus wordt alleszins geassocieerd met de landbouw. Evenals de planeet Saturnus is de zaterdag (Saturni dies = dag van Saturnus) naar hem vernoemd.
De herkomst van Saturnus is hoogst onzeker (mediterraan? Indo-Europees? Phrygisch? Etruskisch? Illyrisch? Zuiver Italisch? Grieks?). Later werd hij ook geassocieerd met de Griekse Titaan Kronos (Cronus). Kronos was volgens die mythologie de zoon van de hemel- en oergod Ouranos (Uranus). Als de jongste der Titanen bracht hij met behulp van zijn moeder Gaea (Gaia) zijn vader ten val, die uit beduchtheid zijn eigen kinderen, de Cyclopen, de Centimani en de titanen, had verbannen.

Kronos was getrouwd met zijn zus Rhea. Ze hadden kinderen, maar die at hij op uit angst voor een voorspelling dat z'n kinderen hem van de troon zouden stoten. Nadat Zeus, voor de Romeinen Jupiter, hem had verdreven vestigde Kronos zich in Italië. Door de Romeinen werd hij vereerd als Saturnus.

Galileo Galilei (1564-1642) ontdekte in 1610 Saturnus, hij was een Italiaanse natuur- en sterrenkundige die vooral bekend stond door zijn conflicten met de kerk.

Saturnus ( ) is in de westerse astrologie de heerser van Steenbok en de traditionele heerser van Waterman vóór de ontdekking van Uranus.

Saturnus: leerprocessen

Saturnus is de verste planeet in ons zonnestelsel die nog met het blote oog waarneembaar is. Als zodanig representeert hij limieten. In de horoscoop geeft Saturnus aan waar we onze grootste beproevingen vinden en onze hardste lessen krijgen te leren. De planeet laat dus zien waar starre systemen onze groei beperken. Hij correspondeert met onze ouders, autoriteiten en regels. Saturnus geeft ons kracht door zelfbeperking, discipline en planning. Daar Saturnus er ongeveer 28 jaar over doet om zijn baan rond de Zon af te leggen, staat hij gedurende een periode van omtrent 2½ jaar in elk teken. Zijn tekenpositie symboliseert daarom culturele en autoritaire invloeden en trends in de samenleving. Het teken geeft weer hoe de maatschappij het individu beïnvloedt en op welk maatschappelijk terrein de grootste inspanningen worden geleverd voor het opbouwen van blijvende structuren.

De huispositie van Saturnus specificeert waar we persoonlijk onze grootste beproevingen en limieten ervaren. Dit terrein zal veel van onze tijd opeisen. Hoezeer we ook de kwesties die bij dat huis horen proberen te ontlopen, we zullen er door de omstandigheden steeds opnieuw toe gedwongen worden onze angsten op het desbetreffende levensgebied te overwinnen.

Aspecten naar Saturnus geven weer ten aanzien van welke kanten van ons karakter we weinig of geen zelfvertrouwen bezitten. We zullen in deze opzichten verlegen, geremd en gefrustreerd zijn en wanhopig naar erkenning hunkeren. Normaal gesproken ontwikkelen we na grofweg ons dertigste levensjaar een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid met betrekking tot de karakteraspecten waarop Saturnus zijn invloed uitoefent.