Waterman

Een Waterman is geboren in het element lucht.

Mensen geboren in het lucht-element nemen de wereld om zich heen waar via de geest. Ze denken, praten en communiceren. Ze bekijken de wereld om hun heen op gepaste afstand De Waterman wil de wereld graag veranderen naar zijn inzicht.

Een Waterman heeft als doel de wereld op sociaal maatschappelijk niveau te verbeteren. Hij wil graag sociaal maatschappelijke zaken aan de orde stellen en ze veranderen naar zijn specifieke waarde en normen, naar zijn inzicht verbeteren. De maatschappij is voor hem belangrijker dan het individu. Hij gaat voor zijn idealen op de barricade staan, opstandig, speels en rebels, een echte idealist, hij gaat ervan uit dat de rest van de wereld hem begrijpt en gewoon volgt. Hij zal zich niet makkelijk naar de geldende normen en waarden en wetten richten als ze afwijkend zijn van zijn eigen visie.

Een Waterman heeft veel ruimte van zijn omgeving nodig om zijn eigen ding te kunnen doen en gaat hiervoor tot het gaatje. Hij bepaalt zijn eigen regeles. Hij zal zich niet gemakkelijk aanpassen aan opgelegde regels of geeft er zijn eigen draai aan. Hij is allergisch voor hol leiderschap en heeft moeite met opgelegde taken die niet onderbouwd of gemotiveerd zijn.

De Waterman is per uitstek een uitvinder en heeft een passie voor techniek.

Hij neemt graag het voortouw en de leiding. Gelijkwaardig voor iedereen is een van zijn idealen. Hij sluit zich graag aan bij groeperingen, verenigingen die dezelfde idealen hebben als hij. De uitdaging voor een Waterman is zijn individuele kwaliteit te ontdekken en te zien dat ieder mens zijn eigen individuele kwaliteiten heeft, om deze dan vervolgens samen te brengen. Dan pas kan zijn water echt gaan vloeien over de aarde en zal het iedereen bereiken.

Ieder zonneteken staat natuurlijk ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

Uranus

Met het blote oog is Uranus net te zien maar alleen als hij in tussen de Aarde en de zon staatonder zeer gunstige omstandigheden en als bekend is waar gezocht moet worden komt de helderheid in de buurt van de grens van wat nog met het blote oog gezien kan worden. Met een gewone verrekijker is Uranus beter te zien als een zwak "sterretje", maar zelfs met een grote telescoop blijft Uranus niet meer dan een groenachtig schijfje. Uranus is dan ook de eerste planeet die sinds de uitvinding van de telescoop is ontdekt.

De officiële ontdekking staat op naam van William Herschel die op 13 maart 1781 het object als planeet kwalificeerde. Hij gaf de planeet de naam "Georgium Sidus", naar de Engelse koning George III. Een andere naam die in die tijd gehanteerd werd was "Herschel". Pas in 1850 werd de eerder al door Johann Bode voorgestelde naam Uranus officieel in gebruik genomen.

 

De kern bestaat vermoedelijk uit nikkelijzer en silicaten met daaromheen een mantel van water, methaan, ammoniak en waarschijnlijk nog enkele losse elementen. Aan de buitenkant bevindt zich een laag vloeibare waterstof, helium en methaan, welke stoffen naar het oppervlak toe steeds meer gasvormig worden. Ondanks de afwezigheid van metallische waterstof rondom de kern, heeft Uranus wel een magnetisch veld. Het magnetisch veld van Uranus wordt gevormd door de aanwezigheid van hoog geleidende deeltjes diep in de vloeibare mantel van de planeet.

Energie van Uranus

Het duurt ruim 84 jaar voordat Uranus in zijn draaien weer zijn begin punt heeft bereikt. Dit betekent dat in onze geboortehoroscoop de hemel Uranus pas na ruim 84 jaar over zijn eigen planeet heen draait. 

Wat voelen we van Uranus in onze horoscoop? Wat voor energie brengt hij in de horoscoop? Het moment dat Uranus ontdekt is speelt hierbij een belangrijke rol. We voelen deze energie bij ieder aspect dat Uranus maakt met planeten in onze horoscoop.

 

Tijdens de ontdekking 13-3-1781 stond Uranus in tweeling.

In deze tijd gonst de lucht letterlijk - dit is de tijd van elektrische doorbraken en ongelooflijke inventiviteit. Er is daarnaast sprake van veel opschudding en vernieuwing met betrekking tot onderwijskundige ideeën.

Vanaf 1781 werd in de Republiek een nieuwe politieke en maatschappelijke beweging van ontevreden burgers steeds invloedrijker. Zij noemden zich uit liefde voor hun land ‘patriotten’, en streefden naar machtsherstel van de eens zo glorierijke Republiek. Grotere individuele vrijheid en de rechten van de mens stonden hoog in het vaandel. De macht, die tot dan bij de stadhouder en aristocratie lag, moest toekomen aan de burgers zelf. De patriotten gingen zich bewapenen en verenigen in schutterijen en genootschappen. Hiermee kwamen zij tegenover de aanhangers van de prins te staan: de prins- of Oranjegezinden.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1781-1795-patriotten-versus-prinsgezinden