Neptunus

Neptunus is een god uit de Romeinse mythologie.Neptunus was de god van de golven en het stromend water, maar later was Neptunus meer de god van de zee. Ook was hij de god van de ruiteroefeningen en paarden. Neptunus was de Romeinse versie van de Griekse god Poseidon.18 jun. 2018

Mythologie van Neptunus

EEN STIER MET EEN VLEKJE 
Zeus (Jupiter) - een zelfs voor een Griekse jonge god notoir rokkenjager - ontvoerde ooit in de gedaante van een Stier de mooie Europa en zwom met haar op de rug vanuit Klein Azië naar Kreta, waar ze hem vele zonen baarde. Een van de zonen van Zeus en Europa was Minos
Kreta bloeide onder het bestuur van koning Minos tot een machtig rijk. Het eiland zelf werd een centrum van cultuur en verfijnde smaak. Minos was de persoonlijke beschermeling van Neptunus (Poseidon) en om deze god een aan hem waardig offer te brengen vroeg hij hem om een Stier te zenden, die dan ook prompt oprees uit de zee.

De Stier - het meest aardse teken van de Dierenriem - en Neptunus, de meest spirituele planeet leveren een ongemakkelijk duo op. Eigenbelang (al te goed is buurmans gek) en werkelijk altruïsme en vrijgevigheid zijn in het rijke westen meer dan ooit met elkaar in gevecht. 

NEPTUNUS IN JE HOROSCOOP 
Hoe breng je meer spiritualiteit in je leven? De drang naar eenheid, heelheid en vervulling kan veel vormen aannemen. Neptunus is meeslepend; zowel dichters, idealisten en hulpverleners als verslaafden en bedriegers hebben hem op een prominente plek. 
Het gemis aan vervulling kan leiden tot zoeken naar god of naar vergetelheid. Alcohol kan een bondgenoot zijn, net als alle andere soorten van afleiding, bedwelming en verslaving. Het gemis kan ook leiden tot een jacht op geluk, geld, macht, status, gezag. 
Neptunus voedt onze idealen voor een betere wereld - maar kan ons ook verblinden voor de middelen waarmee die betere wereld moet worden bereikt. De een z'n heilige is de ander z'n terrorist. Jezelf opofferen en anderen dragen kan maken dat je met een kater komt te zitten - maar hoe waarachtig was dan je offer? 
Ik denk dat de leerweg van Neptunus langs teleurstellingen gaat. Overal waar je het dacht te vinden ontglipt het je. Nu sta je met lege handen en vraagt hij van je om je geloof niet te verliezen en de vervulling in jezelf te zoeken. 
Want, in wezen ben je heel

 

DE PSYCHOLOGIE VAN NEPTUNUS 
Innerlijke drang naar eenheid en heelheid; je verbonden weten met het bestaan - en van daaruit het zoeken naar vervolmaking en vervulling.


KERNBEGRIPPEN
Behoefte aan spirituele ervaringen. Capaciteit om de essentie van dingen en bedoelingen van mensen aan te voelen. Sterke ontvankelijkheid, mediamieke vermogens, contact met andere dimensies. Brandend verlangen naar onthechting en universele liefde. Leven vanuit een ideaal; toewijding, altruïsme en zelfopoffering. Zoeken naar eenheid en contact met essentiële waarden. Onbaatzuchtigheid. 


Negatief: (tekorten of vervormingen van deze energie:) idealiseren, waanbeelden, escapisme, onvrede met het alledaagse, zweverig en ongrijpbaar. Illusies koesteren, diepe teleurstelling, bedriegen en bedrogen worden, misleiding, mystificatie, subtiele ondermijning, begoocheling, drugs- en alcohol verslavingen, verdwijnen, oplossen in niets

 

Neptunus

Neptunus is vanaf de Zon gezien de achtste en verst van de Zon verwijderde planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. 
 
Afstand tot de zon4,495E9 km
Straal24.622 km
Omlooptijd165 jaar
Lengte van de dag0 d 16 u 6 m
Oppervlakte7,618E9 km²
(Bron wikipedia)
 

Neptunus stond van 1834 tot 1848 in Waterman en keerde in dit teken terug van 1998 tot 2012. Deze perioden kenmerken zich door grote sociale onrust en op humanitaire idealen gebaseerde hervormingen. In deze tijden van ideologische dromen worden extreme oplossingen geprobeerd, maar er volgen evenvele teleurstellingen, simpelweg omdat de menselijke aard niet zuiver genoeg is om dergelijke utopische theorieën te kunnen verwezenlijken.

Enerzijds valt er een sterke nadruk op de rechten van het individu, anderzijds verenigt een sfeer van internationalisme tal van volken en nationaliteiten.

Neptunus stond van 1848 tot 1862 in Vissen en staat opnieuw in dit teken van 2012 tot 2026 In deze perioden voltrekt zich in de samenleving een diepgewortelde spirituele heroriëntatie ten gevolge van nieuwe concepten die de gangbare opvattingen ondermijnen, met name met betrekking tot het christendom.

Collectief bestaat er een verhoogde spirituele en zintuiglijke sensitiviteit, die creatief in muziek en beelden gemanifesteerd zou kunnen worden. Er ontstaat een nieuwe en subtiele kijk op de aard van de realiteit en het lot van de mensheid.

 

Ontdekking

De eerste waarnemingen van Neptunus werden in december 1612 en januari 1613 verricht door Galileo Galilei, toen de planeet vlak naast Jupiter verscheen. Maar omdat Galileo ervan uitging dat het een ster betrof, staat de ontdekking niet op zijn naam. Op 8 en 10 mei 1795 werd Neptunus opnieuw waargenomen door Jérôme Lalande, maar ook hij besefte niet dat het hier om een planeet ging en dacht dat hij zich in zijn berekeningen had vergist.[1]

In 1821 publiceerde Alexis Bouvard tabellen van de baan van Uranus, waarbij hij afwijkingen (storingen of perturbaties) opmerkte die alleen door een andere planeet veroorzaakt konden worden. In 1843 berekenden John Couch Adams en Urbain Le Verrier onafhankelijk van elkaar de baan die deze hypothetische planeet zou beschrijven, maar deze werd door George Airy als onmogelijk afgedaan. In de zomer van 1846 begon James Challis aarzelend een nieuwe zoektocht naar de onbekende planeet. Het waren echter Johann Galle en Heinrich d'Arrest die de planeet op 23 september 1846 voor het eerst waarnamen, slechts 1° vanaf de plaats waar Adams en Le Verrier hem hadden voorspeld. Later realiseerde Challis zich dat hij in augustus de planeet al twee keer had waargenomen, zonder hem te herkennen als de nieuwe planeet. Op 12 juli 2011 had Neptunus een volledige omloop rond de zon gemaakt sinds de ontdekking van de planeet in 1846.

Samenstelling

De opbouw van de ijsreus Neptunus vertoont veel overeenkomsten met die van Uranus. De kern bestaat uit (gesmolten) metaal en rots en daaromheen bevindt zich een mantel van gesteente, waterammoniak en methaan. Naar buiten toe wordt de mantel steeds vloeibaarder en gaat uiteindelijk geleidelijk over in de atmosfeer.

Atmosfeer

Op grotere hoogten bestaat de atmosfeer van Neptunus vrijwel volledig uit waterstof en helium. Lager wordt er ook methaan, ammoniak en water aangetroffen. De relatief hoge concentratie methaan in de lagere atmosfeer veroorzaakt de voor Neptunus karakteristieke blauwe kleur. In tegenstelling tot de atmosfeer van Uranus, komen er op Neptunus wel grote wolkenformaties voor. Tot 1994 kwam er een grote donkere vlek voor die vergelijkbaar is met de Grote rode vlek op Jupiter, maar later is die verdwenen en verscheen er een nieuwe.

De gemiddelde windsnelheid op Neptunus is 200 tot 300 meter per seconde (circa 900 km per uur)[2] Met behulp van Voyager 2 is als hoogste windsnelheid 2400 km per uur gemeten, wat vijf maal sneller is dan de hoogste snelheid in een tornado op Aarde.[3] De hoogste windsnelheden worden op Neptunus rond de evenaar gemeten. Vermoedelijk worden deze stormen veroorzaakt door de warmte-uitstraling van de planeet.

Bron Wikipedia