Tweelingzielen en de Noordknoop

Erkenning van wat je voelt en ervaart is heel belangrijk voor ons aardse mensen, misschien wel het belangrijkste. Soms krijgt men het gevoel voor gek verklaard te worden, dit gaat gepaard met grote eenzaamheid. Dit is dan ook de reden dat er een aantal malen aan mij gevraagd is of ik astrologie ’s wilde kijken in de horoscoop naar het gegeven Tweelingzielen en of ik kon zien en het liefst bevestigen of twee personen tweelingzielen zijn, niet te verwarren met een tweeling, twee mensen die op dezelfde dag jarig zijn. Wat ik ontdekte is heel bijzonder, hieronder een verslag van deze ontdekkingen.

Om te begrijpen wat een tweelingziel is denk ik dat het nodig is dat we eerst gaan kijken wat zijn tweelingzielen. 

Hiervoor zou ik je willen verwijzen naar de website 

https://praktijkmiroir.nl/tweelingzielen/

https://www.artofmediums.be/blog/alle-blogartikelen/tweelingzielen

Tweelingzielen zijn op zielsniveau zo sterk met elkaar verbonden dat zij in wezen een zijn. letterlijk: één ziel gesplitst in twee lichamen.

Boek jij kiest liefde; verborgen verhalen in het licht, door Miranda van der Heijden (zij is een tweelingziel) Boek jij kiest liefde

Astrologie ’s staat de Maan voor onze ziel en de Maansknopen voor ons zielenpad.

De ziel in de horoscoop

De moeite van het onderzoeken waard.

Opdracht; Is dit zielsverband terug te vinden in radix horoscoop van twee mensen en wat is het pad dat deze mensen gaan.

Op de afbeelding hiernaast zien we de baan van de zon en de maan om de aarde. We zien dat de zon en de maan in een ellips om de aarde heen draaien. Van tijd tot tijd komen de banen met elkaar in verbinding en maken dan twee snijpunten. Deze snijpunten noemen we de Noord-knoop en de Zuid-knoop.

Het punt waarop de Zuid-knoop in onze horoscoop staat daar liggen onze eerder opgedane ervaringen. Daar hebben we door deze ervaringen al het nodige geleerd. Dit neemt onze ziel mee in dit leven op de aarde.

Het punt van de Noord-knoop daar wil onze ziel naar toe ontwikkelen in dit leven. Dit komt onze ziel hier leren.

  • Afbeelding 1, de vrouw, dan staat haar Noord-knoop in stier op 22'01'14
  • Afbeelding 2, de man, dan staat in dit zelfde gebied 23'32'43 in stier, Venus. (symbool voor de vrouw)
  • Afbeelding 2, de man, dan staat de Noord-knoop 06'42'01 in kreeft.
  • Afbeelding 1, de vrouw dan staat in kreeft op 06'25'36 Mars. (symbool voor de man)

Daarbij staat zijn zielenpad in haar relatiehuis en haar zielenpad in zijn relatie huis

 Duiding; de mannelijke energie van de vrouw valt in de zielsbestemming van de man en de vrouwelijke energie van de man valt in de zielsbestemming van de vrouw. Je zou kunnen zeggen de vrouw die deze man zoekt helpt bij het ontwikkelen van zijn zielsbestemming en de man die deze vrouw zoekt helpt bij het ontwikkelen van haar zielsbestemming.

Hiermee hebben we een aantal wederkerig punten gevonden in het ontwikkelen van beiden zielen. De energie uit de punten zijn zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar kunnen helpen om tot ontwikkeling te komen.

Maar ze blijken wel beiden een afzonderlijke zielsbestemming te hebben.

De zielsbestemming van de vrouw is het ontwikkelen van haar persoonlijke identiteit, haar zijn ontwikkelen en neer zetten op deze aarde. De basis hiervoor is een aardse kracht, vasthoudend, concreet.

De zielsbestemming van de man is om met diepe emoties om te leren gaan, dood, macht, seks. De basis hiervoor is een emotionele zorgzame vrouwelijkheid.

  • Ziel 1 vrouw

  • Ziel 2 man

Bekrachtiging van het zielenproces bij de man

Wat er vervolgens op valt is dat het teken waarin zijn Noord-knoop staat, ook het zonneteken is van de vrouw. Namelijk de Kreeft. De Kreeft; zorgzame empathische vrouwelijke energie.

Wat ook op valt is dat het punt waar haar ziel vandaan komt in het zelfde principe staat als zijn zielendoel. Dit principe is schorpioen en gaat over diepe emotionele zaken, dood, macht, seks.

Conclusie, bovenstaande principes kan hij van deze vrouw leren, zij kan hem op dit gebied begeleiden met het ontwikkelen van zijn ziel.

Bekrachtiging van het zielenproces bij de vrouw

Wat bij de vrouw op valt is dat de zon van de man staat in het huis wat haar ziel wil ontwikkelen. Dit is het leeuw/5e huis principe.

Dit principe gaat over jezelf neerzetten, je innerlijke kracht laten stralen, als leider met een hart van goud maar ook met een gezonde begrenzing en wilskracht.

Conclusie: bovenstaand principe kan zij van hem leren.

Conclusie

Hiermee is de vraag beantwoord. Is dit zielsverband terug te vinden in radix horoscoop van twee mensen en wat is het pad dat deze mensen gaan.

Astrologie ’s komen deze beiden vanaf het zelfde punt in de horoscoop maar wel vanaf een ander niveau. De vrouw heeft ervaring op zielsniveau in schorpioen en de man heeft op geestelijke (essentie) niveau ervaring (2e proces van de zwarte maan) in schorpioen.

Ziel, lichaam en geest komen hier bij elkaar. Zie hiernaast de afbeelding hiervan in Mercurius, heerser van tweelingen.

Mercurius kan overbruggen, tussen ziel, lichaam en geest. Daar waar Mercurius staat in het huis van de ander wordt gezegd dat hij meekijkt. Mercurius van de man staat in het huis van de eind bestemming van de ziel van de vrouw en omgekeerd, dus beiden kijken mee in het zielenpad van de ander. 

Astrologisch gezien komen ze elkaar vooral tegen om elkaar te helpen hun specifieke pad van de ziel te ontwikkelen. Beiden hebben in hun relatiehuis hun mars/venus staan, dus blijkbaar zoeken ze beiden een verbinding op dit vlak. 

Kortom het zielsverband van tweelingzielen is duidelijk in elkaars radix horoscoop te herkennen en de ontwikkelingsrichting is er in af te lezen.

Dus als je deze verbinding voelt, nee, je bent niet gek, hierbij de bevestiging dat het bestaat en er meer is dan deze aarde.